STRONA ARCHIWALNA
Dzi¶ jest: 18-06-2018 imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
   
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualno¶ci
Aktualno¶ci (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorz±du Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorz±du Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
O¶rodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gor±czce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 paĽdziernik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Aktualno¶ci
 

»  22 luty 2016
Pilne spotkanie piel?gniarek i po?o?nych ?rodowiskowo-rodzinnych w dniu 25.02.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie OIPiP w Kaliszu. Jola Nowak

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  19 luty 2016
Piel?gniarki zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej na stanowiskach innych ni? piel?gniarka rodzinna (zatrudnione w gabinetach zabiegowych, punktach szczepie?) zapraszam na spotkanie do siedziby OIPiP w Kaliszu dnia 26 lutego 2016 roku o godz. 13:00.
Przewodnicz?cy ORPiP
Marek Przyby?

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  12 luty 2016
Wojewoda Wielkopolski zwraca si? z pro?b? o zg?aszanie kandydatur na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie: 1. Piel?gniarstwa ratunkowego. 2. Piel?gniarstwa psychiatrycznego.

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  11 luty 2016
Kiedy zabraknie piel?gniarek - Wywiad w Dzie? Dobry TVN

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  8 luty 2016
Stanowiska Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych w sprawie projektu zarz?dzenia Prezesa NFZ zmieniaj?cego zarz?dzenie w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ?wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr?bnie, które wprowadza nowy zakres ?wiadcze?: Koordynowana opieka nad kobiet? w ci??y (KC)

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  4 luty 2016
BEZP?ATNY cykl konferencji regionalnych dla po?o?nych, po?o?nych prowadz?cych szko?y rodzenia, po?o?nych/piel?gniarek rodzinnych, ?rodowiskowych, neonatologicznych. Dla po?o?nych i piel?gniarek pracuj?cych na oddzia?ach jak równie? prowadzanych w?asne praktyki.

  ¬ródło: w | Dodał: mk
więcej ››


»  4 luty 2016
W zwi?zku z licznymi telefonami w sprawie podwyzek dla piel?gniarek i polo?nych w za?aczniku prezentujenmy stosowne pisma Sekretarz ORPiP Malgorzata Kowanska

  ¬ródło: w | Dodał: mk
więcej ››


»  3 luty 2016
Uprzejmie informuj? ?e Wielkopolski Oddzia? Wojewódzki NFZ , w dniu 13 stycznia 2016r. w Artykule nr 11701 przedstawi? komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie maj? zawartej z Funduszem umowy upowa?niaj?cej do wystawiania recept.Poni?ej prezentujemy link do komunikatu.

  ¬ródło: w | Dodał: w
więcej ››


»  2 luty 2016
Komunikat prasowy podsumowuj?cy II edycj? kampanii i wyniki konkursu w Polsce i województwie wielkopolskim.

  ¬ródło: w | Dodał: w
więcej ››


»  29 stycze? 2016
Szanowni Pa?stwo, przedstawiam korespondencj? z Naczelnej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych oraz Centrali NFZ dotycz?c? wzrostu wynagrodzenia dla piel?gniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w sprawie, której monitowali?my do Naczelnej Rady z ??daniem podj?cia dzia?a? w przedmiotowej sprawie. Przewodnicz?cy Marek Przyby?

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  29 stycze? 2016
Polskie Towarzystwo Piel?gniarskie i Wydzia? Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do uczestnictwa w XIII Kongresie Piel?gniarek Polskich, który odb?dzie si? w dniach 15-17 wrze?nia 2016 r. , w Warszawie

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  27 stycze? 2016
UWAGA !!! PONOWNA ZMIANA TERMINU (10.02.2016 godz.15:00) - Spotkanie Komisji ds. piel?gniarek diabetologicznych przy Okr?gowej Radzie Piel?gniarek i Po?o?nych w Kaliszu, odb?dzie si? w dniu 9 lutego 2016 roku o godzinie 15:00 w siedzibie OIPiP w Kaliszu. Zapraszam serdecznie - Przewodnicz?ca Komisji ds. piel?gniarek epidemiologicznych - Maria Nowak.

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  25 stycze? 2016
Szanowni Pa?stwo w za??cznikach przedstawiamy projekt Zarzadzenia Prezesa NFZ -warunki zawierania i realizacji umów-?wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr?bnie, wprowadzaj?cego nowy zakres ?wiadcze?:Koordynowana opieka nad kobiet? w ci??y.

  ¬ródło: w | Dodał: mk
więcej ››


»  22 stycze? 2016
Wyja?nienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przekazane Naczelnej Radzie Piel?gniarek i Po?o?nych w sprawie realizacji przepisów zwi?zanych z przekazaniem dodatkowych ?rodków finansowych na ?wiadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez piel?gniarki poz, po?o?ne poz oraz piel?gniarki i higienistki szkolne udzielaj?ce ?wiadcze? w ?rodowisku nauczania i wychowania.

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


»  14 stycze? 2016
PLAN SZKOLE? NA 2016 ROK

  ¬ródło: w | Dodał: mp
więcej ››


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131] »