STRONA ARCHIWALNA
Dziś jest: 18-06-2018 imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

...
 
Konsultanci
 
Minister Zdrowia powołał konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwo.

Przedstawiamy dane adresowe konsultantów krajowych oraz zakres ich zadań.

Wojewoda Wielkopolski powołał konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze oraz w dziedzinie pielęgniarstwo. Przedstawiamy wielkopolskich konsultantów oraz zakres ich zadań.

Opinia prawna dotyczaca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu referencyjnym - szczegóły na stronie: http://oipip.opole.pl/

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne le|ków drogą doży|ną (w tym w|ewów krop|owych) oraz |eków podawanych w iniekcjach domięśniowych ( takich jak żelazo, antybiotyki)

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do wykonywania zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej, w tym iniekcji podskórnej z kwasu hialuronowego - wypełniaczy zmarszczek i bruzd.

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.08.2014r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę penicyliny prokainowej w warunkach ambulatoryjnych

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania penicyliny prokainowej przez pielęgniarki POZ w warunkach ambulatoryjnych.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dotycząca podawania leków drogą doustną osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przez szpital psychiatryczny.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie używania wody sterylnej do zabiegu tlenoterapii.

Wykaz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Aktualizacja 18 sierpnia 2014 r.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego w sprawie realizacji zleceń lekarskich przez położną POZ.

Opinia Pani Prof. dr hab. med. Anna Jabłeckiej Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Farmakologii Klinicznej wydana na zapytanie skierowane przez Przewodniczącą ORPiP w Poznaniu w sprawie czasookresu podawania leków zlecanych w kilku dawkach na dobę.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania dzieciom w warunkach domowych i ambulatoryjnych antybiotyków drogą dożylną i Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii z dnia 18.02.2004 roku weryfikowane dnia 22.01.2007 r.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w sprawie podawania choremu przez pielęgniarkę antybiotyku podczas trwania zabiegu operacyjnego

Stanowisko Konsultantów Krajowych, członków rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie w CSIOZ w/s wdrożenia ICNP (R) do praktyki pielęgniarskiej

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego zabieg operacyjny.

Stanowisko Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa onkologicznego w sprawie bezpieczeństwa przygotowywania i podawania produktów leczniczych zawierających BCG w sytuacji przygotowania i podania produktu przez pielęgniarkę w trybie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i w uzasadnionych przypadkach w oddziale szpitalnym, do czasu uregulowania prawnego w zakresie sporządzania tego specyfiku.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji rozwoju zakażenia miejsca operowanego

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywaja się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały.....

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego w sprawie szczepień ochronnyhc wykonywanych przez położne

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie METEX droga podskórną przez pielęgniarki i położne

Pismo do Przewodniczącej OIPiP i opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Województwa Wielkopolskiego

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.

Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie: świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta

ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOśĄDANYCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ - PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKU

Opinia w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się na podstawie art.10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 419)

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielegniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologia: ostrego zespołu wiencowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezposrednio do szpitala, w którym znajduje sie jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych niezbednych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki.

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa

Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych.

Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach / szpitalach pediatrycznych

Opinia dotycząca wykonywania ekg w warunkach lecznictwa stacjonarnego

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 12.06.2009 r.

Opinia w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r.

Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r.

Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

Pismo i stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielegniarstwa onkologicznego

Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach / szpitalach pediatrycznych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dySurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.

Przedstawiam stanowisko Konsultanta Krajowego w dz.Pielęgniarstw w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe

Przedstawiam opinię Konsultanta Krajowego w dz.Piel.Pediatrycznego w sprawie obsad pielęgniarskich w doddziałach dziecięcych pracujących trybie ciągłym

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na poniższe pytania

Informacja konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Przedstawiamy stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dr n. med. Anny Koper

Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

Opinia w sprawie podawania leków noworodkom l niemowlętom w warunkach domowych przez położne środowiskowe/rodzinne

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (Stanowisko w sprawie opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną ( w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Stanowisko Krajowego Konstultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego, mgr Leokadii Jędrzejewskiej, w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem (data wprowadzenia: 28.02.2005r)

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa , Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, z dnia 11.10.2004 r. w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów.

Stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie urologii w sprawie zabiegu cewnikowania u mężczyzn, zleconego przez lekarzy rodzinnych do wykonania w warunkach domowych przez pielęgniarki środowiskowe / rodzinne, który w praktyce szpitalnej wykonywany jest przez lekarzy

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia

Stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie Pediatrii w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków - u dzieci do 3 miesiąca życia

Stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

Odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

 
Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
 
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej