STRONA ARCHIWALNA
Dziś jest: 18-06-2018 imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

...
 
Ubezpieczenie OC

 

Odpowiedzialność cywilna w zawodzie pielęgniarki i położnej

Zawód pielęgniarki i położnej jako zawód zaufania społecznego obciążony jest dużym ryzykiem zawodowym. Stałe zaspokajanie potrzeb medycznych, pielęgnacja pacjentów, uczestnictwo w diagnozie i leczeniu, prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki, narzucają dużą odpowiedzialność i niosą ze sobą ryzyko popełnienia błędów.

Pielęgniarka i położna odpowiadają za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej to odpowiedzialność za szkodę, jaką może wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności zawodowych, w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych, lub szkodę, powstałą wskutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

INTER Ochrona - ubezpieczenie OC Pielęgniarek i Położnych

Jakie ubezpieczenie wybrać, aby zapewnić sobie pełną ochronę?

» Ubezpieczenie obowiązkowe OC Pielęgniarek i Położnych

Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w formie indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki lub też praktyki w miejscu wezwania, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem - potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego OC Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą.

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
Przed wyżej wymienionymi szkodami chroni:
» ubezpieczenie dobrowolne OC

Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, z tytułu:

 • szkód w mieniu
 • szkód na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy (na terenie UE)
 • szkód z tytułu posiadania mienia

szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP)

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne gwarantujemy:

 • ?wysokie sumy gwarancyjne w standardzie,
 • możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w zależności od potrzeb,
 • ?indywidualne dopasowanie zakresu ubezpieczenia,
 • ochronę ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia,
 • ochronę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy,
 • atrakcyjne rabaty dla pielęgniarek i położnych korzystających z naszych ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

NOWOŚĆ!

Ochrona Prawna dla Pielęgniarek i Położnych

Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Daje ono możliwość skorzystania z usług prawnych, między innymi w przypadku, gdy pacjent zwróci się o odszkodowanie za błąd popełniony w trakcie wykonywania czynności medycznych.

Dbając o Twoją ochronę prawną w życiu zawodowym i osobistym stworzyliśmy produkt INTER Ochrona Prawna, który możesz wykupić w jednym z 3 wariantów. Różnią się one przede wszystkim zakresem ochrony.

Wariant A obejmuje życie zawodowe, wariant B zapewnia dodatkowo ochronę w ruchu drogowym, zaś wariant C także w życiu prywatnym.

Wariant A - Praca (Ochrona Prawna w życiu zawodowym)

 • Ochrona Prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny
 • Ochrona Prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym
 • Telefoniczna Asysta Prawna


Wariant B - Praca i Auto (Ochrona Prawna w życiu zawodowym i w ruchu drogowym)

Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie A, a także dodatkowo ochrona prawna:

 • umów związanych z pojazdem mechanicznym
 • w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczeniu w komunikacji
 • przy dochodzeniu odszkodowań przez osoby wykonujące zawód medyczny
 • Telefoniczna Asysta Prawna

Wariant C - Praca, Rodzina i Auto (Ochrona Prawna w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym)

Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie B, obejmujące ochroną nie tylko osobę wykonującą zawód medyczny, ale także małżonka/ę osoby wykonującej zawód medyczny.
Dodatkowo świadczenia rozszerzono o ochronę prawną:

 • przy dochodzeniu odszkodowań przez osobę wykonującą zawód medyczny
 • przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny
 • umów (ogólną)
 • w sprawach karnych w życiu prywatnym i zawodowym
 • prawa pracy
 • ubezpieczeń społecznych
 • a także Telefoniczną Asystę Prawną

Sprawdź, naszą ofertę pakietową! Przy zakupie jednego z oferowanych przez nas pakietów ubezpieczeniowych czekają na Ciebie atrakcyjne zniżki.

 Aby uzyskać więcej informacji o zmianach legislacyjnych lub ofercie, zapraszamy na naszą stronę internetową www.interpolska.pl lub do kontaktu z najbliższym Oddziałem TU INTER Polska S.A.

Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
 
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej